Gevraagd

Voor onze relaties zijn wij op zoek naar vastgoed dat globaal past binnen de hoofdlijnen zoals hieronder verder is aangegeven.

Enkele relaties staan te popelen om opnieuw investeringen te kunnen doen. Overigens betekent dat niet dat ze een veel hogere prijs betalen. Het betekent wel dat men marktconform betaalt en snel kunnen handelen. Dat geldt ook voor hele grote investeringen.

Kantoren

 • Standalone kantoorgebouwen binnen en buiten centra van steden
 • Multi-tenant kantoorcomplexen
 • Objectgrootte tussen de EUR 3 miljoen en EUR 20 miljoen
 • Portefeuilles tot EUR 200 miljoen
 • Bij voorkeur gelegen in de Randstad maar mogelijkheden in de rest van
 • Nederland worden serieus in behandeling genomen
 • Bezettingsgraad 60-90%
 • Volledig onverhuurde gebouwen zijn mogelijk bij portefeuilleverkoop
 • WALT doorgaans tenminste 3 jaar
 • Vastgoed met achterstallig onderhoud en value-add potentie heeft onze interesse

Winkels

 • Winkelcentra en buurtwinkels
 • Supermarkten
 • Objectgrootte tussen EUR 1 miljoen en EUR 20 miljoen
 • Portefeuilles tot EUR 200 miljoen
 • Bij voorkeur in de Randstad, maar locaties in de rest van Nederland worden serieus bekeken
 • Single- of multi-tenant
 • Resterende gemiddelde looptijd huurovereenkomsten ten minste 3 jaar

Bedrijfshallen

 • (kleine) productieruimten en opslag;
 • Gelegen op bedrijfsterreinen
 • 20% kantoor
 • Objectgrootte tussen EUR 1,5 miljoen en EUR 50 miljoen
 • Portefeuilles tot EUR 300 miljoen
 • Bij voorkeur in de Randstad, maar locaties in de rest van Nederland worden
 • serieus bekeken
 • Multi-tenant
 • Bezettingsgraad 60 – 90%
 • Resterende gemiddelde looptijd huurovereenkomsten minimaal 3 jaar

 

Bekijk hier de lijst met specificaties waar we naar op zoek zijn.

Voor eenvrijblijvend vertrouwelijke kennismakingsgesprek kunt u mailen naar boteerling@gmail.com
Bellen kan ook van 10 tot 10 uur. Niet op zondag.