Commercieel vastgoed

Kantoren

 • Standalone kantoorgebouwen binnen en buiten centra van steden
 • Multi-tenant kantoorcomplexen
 • Objectgrootte tussen de EUR 3 miljoen en EUR 20 miljoen
 • Portefeuilles tot EUR 200 miljoen
 • Bij voorkeur gelegen in de Randstad maar mogelijkheden in de rest van
 • Nederland worden serieus in behandeling genomen
 • Bezettingsgraad 60-90%
 • Volledig onverhuurde gebouwen zijn mogelijk bij portefeuilleverkoop
 • WALT doorgaans tenminste 3 jaar
 • Vastgoed met achterstallig onderhoud en value-add potentie heeft onze interesse

Winkels

 • Winkelcentra en buurtwinkels
 • Supermarkten
 • Objectgrootte tussen EUR 1 miljoen en EUR 20 miljoen
 • Portefeuilles tot EUR 200 miljoen
 • Bij voorkeur in de Randstad, maar locaties in de rest van Nederland worden serieus bekeken
 • Single- of multi-tenant
 • Resterende gemiddelde looptijd huurovereenkomsten ten minste 3 jaar

Bedrijfshallen

 • (kleine) productieruimten en opslag;
 • Gelegen op bedrijfsterreinen
 • 20% kantoor
 • Objectgrootte tussen EUR 1,5 miljoen en EUR 50 miljoen
 • Portefeuilles tot EUR 300 miljoen
 • Bij voorkeur in de Randstad, maar locaties in de rest van Nederland worden
 • serieus bekeken
 • Multi-tenant
 • Bezettingsgraad 60 – 90%
 • Resterende gemiddelde looptijd huurovereenkomsten minimaal 3 jaar

 

Voor eenvrijblijvend vertrouwelijke kennismakingsgesprek kunt u mailen naar boteerling@gmail.com
Bellen kan ook van 10 tot 10 uur. Niet op zondag.